Úvodní strana
služby pro rodinu a domácnost
 

Projekty

Podpora rovných příležitostí v řízení lidských zdrojů na univerzitách

Agentura je řešitelem projektu OP LZZ č. CZ.1.04/3.4.04/88.00093 "Podpora rovných příležitostí v řízení lidských zdrojů na univerzitách", který reaguje na potřebu podporovat zaměstnance - rodiče pečující o děti v období mateřské/rodičovské dovolené. Hlavním cílem projektu umožnit rodičům pracujícím v akademické sféře včasný návrat do zaměstnání především s využitím flexibilní pracovní doby tak, aby neztratili kontakt se zaměstnavatelem, účastnili se rozvoje na pracovišti a mohli bez přerušení rozvíjet svoji kvalifikaci.

V projektu je mapován stav dodržování a podpora zavádění zásad genderově příznivé politiky v řízení lidských zdrojů na univerzitách, bude navržen systém řízení lidských zdrojů obsahující prvky genderové rovnosti, budou šířeny zásady rovných příležitostí v (multi)médiích, zavedena přímá podpora flexibilní formy organizace práce, zpřístupněn internetový portál s informacemi o zavádění genderově příznivé politiky u zaměstnavatelů a vytvořena modelová univerzitní miniškolka na pracovišti.

ESFR